вторник, 18 декември 2012 г.

ЩЕ ПРЕДАДЕМ ЛИ ДОБРОВОЛНО ДЕЦАТА СИ НА ДУХОВНО ЗАРОБВАНЕ?Когато пишех тази статия, още не знаех, че във Великобритания и Канада (вероятно и в други страни) вече се правят опити да се въведе предучилищно образование за 4-ри годишни деца. В тези страни обаче то не е задължително, а в програмата на Великобритания специално се подчертава, че родителите трябва да бъдат питани дали това не е в разрез с техните религиозни и философски виждания за възпитанието и образованието на децата им (виж: http://www.education.gov.uk/schools/teachingandlearning/curriculum/a0068102/early-years-foundation-stage-eyfs).
Образованието е неделимо от възпитанието, най-малко защото преподава възгледи, които са част от определена идеология. Ако тази идеология поддържа теорията за самовъзникването на живота от свръхсложни химически процеси, то нейните аксиоми са също толкова недоказуеми, както на атеистите изглеждат аргументите на вярващите православни християни за Сътворението. Това означава, че така наречените „точни науки” почиват на основата на определена идеология и че тяхното преподаване, в съществуващия в образователната система вид, има възпитателно и идеологизиращо значение. При това решаващо за бъдещото им развитие и за определянето им като вярващи или невярващи. Дискриминирането на определен религиозен възглед в образованието за сметка на също толкова неподдаващия се на доказване атеистичен възглед, доминиращ образователната система, е много сериозно нарушение на правата на личността. С това и със съответните текстове на международните документи във Великобритания се съобразяват. У нас не смятат за нужно. Това не показва ли презрението на антихристиянския фактор, наместил се някак и някъде в управлението на страната, към обикновените граждани?
В статията за „24 часа” пропуснах да отбележа и бисерите на кощунството на реформаторите в образованието, които само преди месец предлагаха да се премахнат диез, бемол и бекар от музикалното общо образование! Смятам за чудовищно издевателство това, че същите, които доразбиват една от най-ефективните в света образователни системи, като каквато успя да се запази българската и във времената на социалистическа идеологизация, се опитват да наложат законодателно задължителното предучилищно образование за 4 годишни деца.
През 2007 г., няколко седмици преди да почине, американският режисьор и продуцент Аарон Русо разказа пред камера в прочутото си интервю, какво му е споделил неговият приятел Ник Рокфелер: че феминизацията има за цел да откъсне жените от семейните им задължения, за да... плащат данъци, а децата ще бъдат принудително откъснати от родителите си, за да бъдат изолирани от възпитанието на традиционните ценности, за да станат носители на съвсем нов мироглед – богоборческия ( http://www.sveta-nedelia.org/lm/biblioteka/video/2010-11-04-aaron-ruso-za-rokfeler.html ).
РР

По времето на социализма България беше нещо като полигон за социални експерименти. Изглежда и днес сме особено подходящи за опитни мишлета - закрепостяват ни към “Топлофикация”, монополизират ни водите, без да ни питат, но ние надаваме вопли едва преди да спрем да дишаме.
Учени от Центъра за демографска политика изнесоха данни, че сме вече под 7 милиона, т.е. догонили сме показателите от 1947 г.
Паднали сме с 8 места и в друга класация - децата ни до 4-и клас са много по-малко грамотни в сравнение с период отпреди 5 г.
На какво се дължи това? На нежеланието да учим децата си ли? Защото искаме да ни няма ли? Не. Дължи се на държавната политика. Тя целенасочено унищожава постигнатото във всички социални сфери и най-вече в образованието!
Като луд учен от филм на ужасите някакъв фактор в управлението постоянно се стреми да деградира образователните институции, посяга на БАН, систематично разбива всичко, което намирисва на успех. Нов проект за закон за предучилищното и училищното образование е шедьовър в този мрачен сериал.
В доказано неработещата система на образованието децата ще трябва принудително да бъдат въведени в “предучилищно обучение" след като навършат... 4-годишна възраст!
Замазвайки това сатанинско въжделение с приказки за по-голям избор пред децата, системата всъщност желае да ги откъсне от семействата им, което не се прави никъде по света на тази възраст. Някъде се експериментира с форми на обучение от 5-годишна възраст, но това не е задължително - децата не растат еднакво бързо и не научават основните неща еднакво бързо.
Къде ще бъдат пратени децата ни, след като “законът” ги отнеме от семействата? В неотоплени неподдържани сгради, където ще бъдат “възпитавани и образовани” от нископлатени учители и където ще бъдат хранени с доказано вредни храни?
Или изведнъж отнякъде ще се появят парите, които сега властта отказва на научните и образователните институти? Що за лицемерие!
Един ли, двама ли министри на образованието не станаха рупори на отказ да се допусне обучението по религия в училищата! Един от тях си позволи да каже, че църквата си има “неделни училища”, там да си преподава вероучението, макар идеята за предмет “Религия” съвсем да не засяга само православното вероучение.
Да, но за всеки случай проектът за закон блокира напълно възможността да се провеждат на територията на България каквито и да било образователни прояви, без същите тези вездесъщи ликвидатори на нашето бъдеще да издадат лиценз! Смайващо, нали!
Ако законопроектът мине, рано или късно енорийските храмове ще трябва да кандидатстват за "лиценз за неделно училище" - нали законите по презумпция са за всички. Какъв ще бъде обаче резултатът от молбата за издаване на такъв лиценз, ако онзи, който го дава, е същият, който се готви да премахне "религиозните символи" от училището!
Този, който си позволи да организира каквито и да било форми на обучение, без да има такъв лиценз, ще бъде санкциониран! Според чл. 344 (1) наказанието ще бъде глоба или “имуществена санкция”. Нищо, че член 18 (4) от конституцията не допуска държавен монопол в сферата на образованието. Нищо, че точно същата конституция чрез чл. 23 задължава държавата да създава “условия за свободното развитие на образованието”.
Нищо, че според чл. 14,3 на Европейската харта за правата на човека родителите имат правото да образоват децата си според своите философски, религиозни и педагогически убеждения. Един държавен лиценз, издаван или отказван от страна на хора, доказани противници на православието, ще осуети упражняването на право, гарантирано и от нашата конституция, и от Европейската харта.
Защо тогава се чудим на умножаващата се неграмотност, която скоро ще падне под нивото на грамотността през турско! Защо се чудим какво ни стопява! Кой, как и защо си е поставил за задача да ни унищожи, е въпрос на сериозен изследователски анализ, който едва ли някога ще бъде направен. Резултатът обаче е очевиден.

Вестник „24 часа”,
Предучилище за 4-годишни е сатанинско въжделение”

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.